Snip-Vás reklmaní partnerfull service-public relations-outdoor-prezenta�n� akcenestačí že jste dobřímusí se o vás vědět

Reference

Základní krédo a slogan společnosti

Nestačí, že jste dobří – musí se o vás vědět!

 

SNIP & CO reklamní společnost, s.r.o.

SNIP & CO poskytuje pro své klienty komplexní marketingové reklamní a produkční služby - Full service a služby Public Relations. Začala působit na českém (dříve československém) trhu reklamy s hlavním zaměřením na Brno a Jihlavu již v dubnu roku 1990, zpočátku z pozice firmy se zahraniční účastí, následně pak od roku 1991 ve formě divize akciové společnosti. Z důvodů územní a profesní specializace působí SNIP & CO od roku 1992  jako samostatná společnost s ručením omezeným s centrálou v Brně a filiálkou v Jihlavě. Kromě specializace na veletržní, univerzitní a krajské město Brno, Jihomoravský kraj a další oblasti jižní Moravy, krajské město Jihlava a kraj Vysočina zajišťuje reklamní a marketingové služby pro své klienty v celé České republice. SNIP & CO zajišťuje pro klienty a zadavatele také prezentační služby v zahraničí např. v roce 2005 – Ruská federace, Velká Británie a Japonsko,  2006 – Japonsko,  2007 – Španělsko, 2008 – Chorvatsko.

Kromě dalších specializací se naše společnost úzce zaměřuje na protokolární oblast a s ní související produkci a PR. Naše společnost zabezpečuje služby pro své partnery z oblasti státních, krajských, městských, diplomatických, univerzitních, církevních, kulturních, společenských a dalších institucí, při oficiálních státních návštěvách, mezinárodních setkáních, konferencích, mezinárodních veletrzích a dalších prezentačních akcích průběžně již od roku 1992.

Naší výraznou doménou trvale zůstává už 20 let venkovní reklama se specializací na městskou hromadnou dopravu a klasickou venkovní městskou reklamu s komplexními službami od návrhu až po realizaci. Ve své specializované činnosti naše společnost zajišťuje projekty spojené se sponzoringem, marketingovými, propagačními a dalšími službami. Kromě služeb pro podnikatelské subjekty zajišťuje Public Relations a prezentační akce pro městské, univerzitní a další nekomerční subjekty a instituce. Naše společnost je od roku 1998 autorem a hlavním producentem mezinárodní soutěžní ohňostrojné přehlídky „IGNIS BRUNENSIS“, destinačního prezentačního festivalového eventu „Brno – město uprostřed Evropy“ stejně jako řady dalších prezentačních projektů, odborných soutěží, mezinárodních konferencí apod.

V současné době zaměstnává společnost aktivně 14 kmenových pracovníků zejména v profesích obchodních a PR manažerů, kreativních (tvůrčích) a produkčních (realizačních) profesí. Z tohoto pohledu je SNIP & CO profesionální agenturou evropského standardu poskytující komplexní reklamní servis. Naše společnost dosahuje průměrného ročního obratu cca 75 milionů Kč.

Personálním obsazením, technickým vybavením včetně specializovaných IT systémů propojených mezi centrálou a filiálkou, především však dlouhodobou systematickou působností, rozsáhlými kontakty a obsáhlým know-how patří SNIP & CO k předním agenturám v ČR v oblasti komplexních reklamních služeb, Public Relations služeb a marketingových komunikací.


českyenglishgermanrusskijapan

copyright 2010 I CREATED BY SCRAP & IDEAL STUDIO